ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12 เดือน

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12
เดือน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12 เดือน”

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ณ โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาไหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หลักประชาธิปไตยในโรงเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”

พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560
ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1
อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560”

พีธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันทร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาต ด้วยสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พีธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

ผศ. ดร.สามารถ อัยกร

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์

ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135